www.eprace.edu.pl » crm » spis treści

Rozwój rynków CRM1. CRM - Strategia zorientowana na klienta

 1.1. Definicja i istota systemu CRM

 1.2. Rozwój systemów CRM

 1.3. Architektura systemu CRM

 1.4. Korzyści z wdrożenia systemów klasy CRM

 1.5. Zagrożenia płynące z wdrożenia nowego systemu2. Implementacja systemu CRM

 2.1. Etapy implementacji nowego systemu

 2.2. Analiza przykładowych implementacji systemów CRM

 2.3. Podsumowanie3. Miary oceny nowej strategii

 3.1. Podstawowe trudności i wymagania

 3.2. Podstawowe miary finansowe

 3.3. Nowe miary oceny

 3.4. Ocena przedstawionych miar

 3.5. Wprowadzenie własnych miar4. Rozwój rynków CRM

 4.1. Rozwój rynku CRM na świecie

 4.2. Rynek CRM w Polsce

 4.3. Dostępne systemy CRM i ocena ich jakości

 4.4. Podsumowanie i weryfikacja przedstawionej tezy5. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.