www.eprace.edu.pl » crm » Bibliografia

Bibliografia

[1], Brendling M., CRM.TalkGuru. Modyfikacja: 2005.05.20 Dostępny w Internecie: www.crmguru.com/content/crmtalk/2000a/crmt055.htm

[2], Brewton J., CRMetrix, Implementing a CRM Scorecard – Part 1. Modyfikacja: 2005.12.20 Dostępny w Internecie: www.bettermanagement.com/library/Library.aspx?libraryid=2632&A=10

[3], CrawCour R., CRM.Talk Guru. Modyfikacja: 2005.05.28 Dostępny w Internecie: www.crmguru.com/content/crmtalk/2000a/crmt056.htm

[4], Fung M.L., CRM.Talk Guru. Modyfikacja: 2005.05.20 Dostępny w Internecie: www.crmguru.com/content/crmtalk/1999a/crmt001.htm

[5], Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001

[6], Kostecki M.J., CRM krok po kroku, czyli od znaczenia do wdrożenia. Modyfikacja: 2005.05.29 Dostępny w Internecie: www.masterplan.pl/publikacje/163_crm.php

[7], Lee D., CRMTalk Guru. Modyfikacja: 2005.05.28 Dostępny w Internecie: www.crmguru.com/content/crmtalk/2000a/crmt054.htm

[8], Lee D., Redesigning functional activities, On the Front Line, vol. 3.20, 2000

[9], Mcluhan R., CRM’s impact on the bottom line. Modyfikacja: 2006.01.01 Dostępny w Internecie: www.cfigroup.com/resources/articles/ACSI12.12.PDF

[10], Mazur A., Jaworska K., Mazur D., CRM – czy to się opłaca?. Modyfikacja: 2005.12.20 Dostępny w Internecie: www.crm-abc.pl

[11], Parzydło M., CRM, czyli świadoma sprzedaż, TELEINFO nr 43/1999

[12], Pisello T., CRM ROI: Fact or Fiction. Modyfikacja: 2005.12.29 Dostępny w Internecie: www.webpronews.com/enterprise/crmanderp/wpn-15-20040427CRMROIFactorfiction.html

[13], Sims D., CRM.Talk Guru. Modyfikacja: 2005.05.20 Dostępny w Internecie: www.crmguru.com/content/crmtalk/2000a/crmt060.htm

[14], Stachowicz-Stanusch A., Blaski i cienie wdrożeń systemów klasy CRM. Modyfikacja: 2005.05.29 Dostępny w Internecie: www.crmexpert.pl/pages/downloads/CRM11_Blaski_i_cienie_wdrozen.pdf

[15], Stachowicz-Stanusch A., Stanusch M. (2004), CRM - moda czy konieczność, Strategie Biznesu 3/2004

[16], Stachowicz-Stanusch A., Stanusch M., Zarządzanie kluczowymi klientami a CRM, Modyfikacja: 2005.05.29 Dostępny w Internecie: www.crmexpert.pl

[17], Stanusch M., Praktyczne korzyści z wdrożenia koncepcji CRM. Modyfikacja: 2005.05.15 Dostępny w Internecie: www.crmexpert.pl

[18], Stanusch M., Raport - CRM w Polsce, Process4E SA, Warszawa 2001

[19], Stanusch M., Raport – Wdrożenia CRM w Polsce, Process4E SA, Warszawa 2002

[20], Stefaniak K., Ocena wartości projektu CRM, Modern Marketing 6/2002

[21], Sucheta T., Perspektywy rynku CRM w 2003 roku. Modyfikacja: 2005.05.17 Dostępny w Internecie: www.crm.pl

[22], Swift R.S., Accelerating Customer Relationship, Prentice Hall, New Jersey 2000

[23], Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą, e-biznes i zastosowania CRM, Warszawa 2003

[24], Tuck L., CRM.Talk Guru. Modyfikacja: 2005.05.20 Dostępny w Internecie: www.crmguru.com/content/crmtalk/1999a/crmt001.htm

Rozdział 4

[1], Beal B., (2005), CRM market returns to health, Modyfikacja: 2006.07.17 Dostępny w Internecie: searchcrm.techtarget.com/originalContent/0,289142,sid11_gci1116983,00.html

[2], Sims D., (2006), CRM in Europe Up Ten Percent, Gartner Finds, Modyfikacja: 2006.08.20 Dostępny w Internecie: www.tmcnet.com/channels/contact-center/articles/1991-crm-europe-up-ten-percent-gartner-finds.htm

[3], Beal B., 2005, CRM hosted, on-premise or both?, Modyfikacja: 2006.07.17 Dostępny w Internecie: searchcrm.techtarget.com/originalContent/0,289142,sid11_gci1116983,00.html

[4], Smith R., 2006, An unpredictable CRM market, Modyfikacja: 2006.08.25 Dostępny w Internecie: www.line56.com/articles/default.asp?ArticleID=7756

[5], Szajnert W., 2006, Polskiego CRM-u zderzenie z rzeczywistością, Modyfikacja: 2006.08.22 Dostępny w Internecie: cio.cxo.pl/artykuly/51550.html

[6], Bailor C., Beasty C., DeFelice A., Lager M., 2005, The 2005 CRM Market Leaders, CRM Magazine 10/2005, Modyfikacja: 2006.08.20 Dostępny w Internecie: www.destinationcrm.com/articles/default.asp?ArticleID=5448

Rozdział 2

[1], Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie, Modyfikacja: 2006.08.12 Dostępny w Internecie: www.madar.com.pl/php/open.php?open=../publik/art-wdr.pdf

[2], Zakrzewski P., Jak się przygotować do wdrożenia CRM?, Modern Marketing, 7/2001

[3], Agarwal A., Harding D. P., Schumacher J. R., Organizing for CRM, McKinsey on Marketing, Modyfikacja: 2006.08.15 Dostępny w Internecie:www.mckinsey.com/practices/marketing/ourknowledge/pdf/McKinsey_on_Marketing-Organizing_for_CRM.pdf

[4], Osip M., Mazur P., Jak przygotować organizację do wdrożenia CRM? Modyfikacja: 2006.08.15 Dostępny w Internecie: www.marketing-news.pl/theme.php?art=154#more

komentarze

skomentowano: 2014-04-24 18:49:49 przez: Lena

skomentowano: 2014-04-24 18:50:34 przez: Lena

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.