www.eprace.edu.pl » crm » Miary oceny nowej strategii » Podstawowe trudności i wymagania

Podstawowe trudności i wymagania

Główną przeszkodą jaką napotykamy starając się zmierzyć lub przeprowadzić prognozę efektów jakie przyniesie wdrożenie strategii CRM jest fakt, iż część korzyści z tego płynących jest niepoliczalna. Utrudnia to stosowanie tradycyjnych miar, bazujących przede wszystkim na wartościach liczbowych. Poniższe zestawienie jest przykładem wartości policzalnych i niepoliczalnych przy projektach CRM:

Policzalne Niepoliczalne
Oszczędność kosztów Satysfakcja klientów
Utrzymanie klientów Lojalność klientów
Powtórne zakupy Produktywność klientów i pracowników
Udział w rynku Lojalność pracowników
Wskaźnik pozyskiwania klientów Samodzielność pracowników
Wartość akcji Pozycja lidera na rynku
Ostateczny wynik finansowy Stabilność organizacyjna

Tabela 1: Zestawienie wartości policzalnych i niepoliczalnych przy projektach CRM42

Jedne z najistotniejszych korzyści płynących z wdrożenia nowej strategii należą do kategorii wartości niepoliczalnych. Dlatego stosowane miary powinny pozwalać na ich uwzględnienie w rachunku zysków.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.