www.eprace.edu.pl » crm » Rozwój rynków CRM

Rozwój rynków CRM

W pierwszym rozdziale zasygnalizowałem strukturę rozwoju rynków wdrożeń systemów CRM w Polsce i na świecie. W poniższym rozdziale chciałbym skupić się na bardziej dogłębnej jej analizie i próbie identyfikacji najważniejszych czynników wpływających na dynamikę rynku CRM zarówno w Polsce jak i na świecie. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy poprzez analizę rozwoju tego rynku w innych krajach można pokusić się o prognozę sytuacji wdrożeń systemów CRM w Polsce w najbliższej przyszłości. Następnie chciałbym dokonać przeglądu rozwiązań dostępnych rozwiązań CRM dla różnych segmentów rynkowych oraz dokonać oceny ich jakości pod względem poszczególnych modułów.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Rozwój rynku CRM na świecie


Rynek CRM w Polsce


Dostępne systemy CRM i ocena ich jakości


Podsumowanie i weryfikacja przedstawionej tezy


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.