www.eprace.edu.pl » crm » CRM - Strategia zorientowana na klienta

CRM - Strategia zorientowana na klienta

Przedsiębiorstwa w dzisiejszych czasach funkcjonują na wysoce konkurencyjnych i dynamicznie zmieniających się rynkach. Mnogość firm i ofert w poszczególnych branżach powoduje, iż pozyskanie nowych klientów jest bardzo trudne i do tego kosztowne. Źródłem przewagi konkurencyjnej stała się dla przedsiębiorstw umiejętność utrzymywania swoich stałych klientów. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest więc wiedza na temat klientów, ich upodobań i zachowań. Przedsiębiorstwa zmuszone zostały do przestawienia się z masowego marketingu na rzecz budowania relacji z każdym klientem z osobna. Dlatego systemy CRM nabrały w ostatnich latach tak wielkiego znaczenia.

Celem pracy jest określenie czynników mających decydujący wpływ na rozwój rynków systemów CRM na przestrzeni ostatnich lat. W związku z tym poddaję weryfikacji następującą hipotezę:

Etap stagnacji w strukturze dynamiki rozwoju rynków systemów CRM, który nastąpił po pierwszych entuzjastycznych ich wdrożeniach, był nieunikniony. W celu weryfikacji powyższej tezy, postaram się dokonać identyfikacji głównych czynników, które ten rozwój determinowały, zarówno na świecie jak i na rynku polskim.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Definicja i istota systemu CRM


Rozwój systemów CRM


Architektura systemu CRM


Korzyści z wdrożenia systemów klasy CRM


Zagrożenia płynące z wdrożenia nowego systemu


komentarze

Panie Pawle, dziękuje za wspaniałą prace. Naprowadziła mnie ona na lepszy "tor myśleniowy"! dziękuje

skomentowano: 2009-02-10 19:25:24 przez: Diana

Ja dopiero się zapoznam, ale już teraz dziękuję za zamieszczenie jej tutaj (przyda się do egzaminu). ;-)

skomentowano: 2009-03-22 23:33:53 przez: Marek

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.