www.eprace.edu.pl » crm » CRM - Strategia zorientowana na klienta » Zagrożenia płynące z wdrożenia nowego systemu

Zagrożenia płynące z wdrożenia nowego systemu

W poprzednim paragrafie skupiłem się na korzyściach, które daje prawidłowo wdrożony system CRM. Jednak nie ma róży bez kolców, najwięcej problemów występuje właśnie na etapie wdrażania systemów CRM. Wiele firm doświadczyło jak wiele trudności może wystąpić w tym procesie i jak wiele błędów można tu popełnić. Najważniejsze z nich wymienione zostały w [14]:

Ilość problemów, z którymi mogą zetknąć się firmy chcące wdrożyć system CRM jest przytłaczająca. W ich obliczu firma musi być pewna iż system CRM jest potrzebny, musi wykazywać determinację i profesjonalizm w każdym etapie wdrożenia. Korzystnym aspektem jest fakt, iż firmy consultingowe zdążyły już nabrać odpowiedniego doświadczenia jeśli chodzi o trudności jakie można napotkać w trakcie procesów wdrożenia systemów CRM, a także sposobów ich przezwyciężania. Przede wszystkim należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tak naprawdę system CRM jest w firmie potrzebny, czy aby nie dajemy się ponieść fali entuzjazmu. Nie zawsze system CRM jest niezbędny, a czasami jest po prostu niepotrzebny17:

Zdarza się również, że przedsiębiorstwo:

Jak widać firma musi rozważyć wiele aspektów przed rozpoczęciem wdrożenia, jednak wysiłek włożony w samo planowanie na pewno pozwoli uniknąć wielu późniejszych problemów. Najważniejsze jednak, aby co do celowości wdrożenia systemu CRM przekonana była cała firma, od zarządu do pracowników działów, które będą z tym systemem pracować.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.