www.eprace.edu.pl » crm » Implementacja systemu CRM

Implementacja systemu CRM

Decyzja o wdrożeniu w firmie strategii a co za tym idzie także i systemu CRM jest początkiem wielu zmian, takich jak zmiana celów przedsiębiorstwa, nowa struktura organizacyjna, odmienny podział kompetencji pracowników i w końcu nowy system informatyczny. Zmiany te wymagają podjęcia przez zarząd wielu decyzji, które już we wstępnej fazie mogą skazać projekt na niepowodzenie lub pozwolić na skuteczną realizację. W poniższym rozdziale postaram się przybliżyć metodykę skutecznego wdrażania strategii i systemów CRM i następnie poprzeć je odpowiednimi przykładami.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Etapy implementacji nowego systemu


Analiza przykładowych implementacji systemów CRM


Podsumowanie


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.