www.eprace.edu.pl » crm

Rozwój rynków CRM

Autor:

Paweł Nędzi

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr Dariusz Ceglarek

Recenzent:Uczelnia:

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Kierunek:

Informatyka i ekonometria

Data powstania:

2006-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-01-10 21:37:35

Opis pracy:

Opis systemów CRM (Customer Relationship Management) i ich rozwoju. Określone są również czynniki mające decydujący wpływ na rozwój rynków systemów CRM na przestrzeni ostatnich lat.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.