www.eprace.edu.pl » crm » Miary oceny nowej strategii

Miary oceny nowej strategii

Korzyści płynące z wdrożenia strategii CRM wydają się, przynajmniej w teorii, oczywiste. Jednak w praktyce wiele z nich jest trudnych do zmierzenia. Niełatwo jest bowiem jednoznacznie i dokładnie określić zysk wynikający z większego zadowolenia klientów. Problem jest ten tym bardziej znaczący, iż nakłady poniesione na nową inwestycję (a składają się na nią między innymi koszty zakupu i wdrożenia systemu, nakłady kapitału ludzkiego, itp.) są jak najbardziej mierzalne. W sytuacji gdy osoby podejmujące decyzję o wdrożeniu strategii CRM mają na uwadze głównie koszty i zyski, potrzebne są wiarygodne miary dla oceny efektów wprowadzenia nowego systemu.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Podstawowe trudności i wymagania


Podstawowe miary finansowe


Nowe miary oceny


Ocena przedstawionych miar


Wprowadzenie własnych miar


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.