www.eprace.edu.pl » crm » Miary oceny nowej strategii » Wprowadzenie własnych miar

Wprowadzenie własnych miar

Każda z miar ma swoje wady i zalety lecz firmy nie są skazane tylko i wyłącznie na powyższe metody. To od konkretnej sytuacji firmy zależą techniki oceny. Przedsiębiorstwo identyfikując najważniejsze elementy swojej strategii może samo wypracować metody ich oceny. Pamiętać należy jednak, iż zastosowanie złej miary pociągnie za sobą więcej negatywów niż pozytywów. Mając to na uwadze A. Tiwana podaje najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu własnych miar oraz sposoby na ich uniknięcie53:Tabela 7: Częste błędy przy określaniu własnych miar

Wraz z pojawieniem się nowych rozwiązań informatycznych oraz strategii marketingowych wymagania dla miar stosowanych do ich oceny wzrosły. Nie da się kontrolować tego czego nie można zmierzyć. Kontroli natomiast podlegają coraz bardziej skomplikowane procesy, których efekty nie zawsze da już się wyrazić w formie ilościowej. Aby sprostać nowym wymaganiom, modyfikuje się dotychczasowe miary lub tworzy zupełnie nowe, jednak cały czas istnieje jeszcze miejsce do poprawy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.